Zubná starostlivosť pre usmievavý život

Bojíte sa usmiať? Potom by ste mali prísť k nám. Sme rodinná stomatológia v Bratislave zameraná na estetiku.

Cenník výkonů

Služby a výkony nehrazené zdravotní pojišťovnou

Vstupná/výstupná prehliadka 22,00
Periodická/mimoriadna prehliadka 15,00
Vyšetrenie pre vodičský preukaz 20,00
Vyšetrenie a vystavenie zdravotného preukazu 15,00
Vyšetrenie pre profesné preukazy 15,00
Vyšetrenie  pre zbrojný preukaz 20,00
Vyšetrenie pre vysokú školu 3,00
Výpis z dokumentácie na žiadosť pacienta 6,00
Výpis zo zdrav.dokumentácie pri životnom poistení 7,00
Hlásenie úrazu - správa pre poišťovňu 8,00
Posudok o bolestnom (bodové hodnotenie) 8,00
Profesná prehliadka periodická, mimoriadna 20,00
Očkovanie na vlastnú žiadosť 4,00
Potvrdenie pre školy 4,00
Administr.úkony pre živ.poi. (oznámenie PN apod.) 4,00
Posudok o zdr.spôsobilosti k športu 20,00
Administrativne úkony lékara 4,00
Vyšetrenie pre zváračský preukaz 15,00
Vyšetrenie zdr.spôsobilosti pre zbor dobrovolných hasičov 15,00
Nahliadnutie do zdrav.dokumentácie - vstup.poplatok 1,00
Nahlliadnutie do zdrav.dokumentácie - kópia 1xA4 1,00
Nahhliadnutie do ZD - prítomnosť zdr.prac. (á 15 min.) 0.50

Toto je vzorový web. Chcete tiež takéto stránky? Objednajte si inPage.